[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "error al cargar el sistema operativo"Què vols dir amb: "fins que arrenque que em diu "que no troba el sistema operatiu"

Quan? En quin pas de la instal.lació?

Salut!!


En/na Joan Alfonso ha escrit:
Bon dia:
Tinc instal·lat el winXP formatat a ntfs.Mire d'instal·lar debian i tot sembla anar bé fins que arrenque que em diu "que no troba el sistema operatiu". A l'ordinador tinc dos discs:un de mestre(on hi és el win)de 160 gb en ntfs i d'altre esclau de 80 on vull posar debian.
S'hi us acudiu què pot ser açò?.
A la bios està deshabil·litat el antivirus i en win també l'he desistal·lat.
Vull que grub se fique a la capçalera del disc mestre on tinc el win.
El disc on es win es nou.
Ajudeu-me please!.
Salut.

Reply to: