[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /etc/hostsA Dimarts 17 Octubre 2006 20:44, Benjamí Villoslada va escriure:
> Pregunta 1: dedueixo que host passa del hosts, és així?

Sí perquè és un programa per auditar servidors DNS.

> Pregunta 2: qualcú té experiència amb la validesa del /etc/hosts a la resta
> de programari?  Vull dir si em puc refiar que tothom el consultarà abans
> que el DNS, i no el que ha fet el programa hosts.  

Si fas un ping veuràs amb quina IP resol el sistema. Aquesta ip és la que 
prendran tots els programes. Primer es consulta el /etc/hosts abans de fer la 
petició DNS.Reply to: