[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /etc/hostsA /etc/host.conf hi tens configurada la preferència alhora de consultar noms 
de host:

# cat /etc/host.conf
order hosts,bind
multi on

Això sí: Les aplicacions "host" i "dig" consulten directament a DNS sense 
passar per l'/etc/hosts. Les restants faran lo que diguis a /etc/host.conf.

El Tuesday 17 October 2006 20:44, Benjamí Villoslada va escriure:
> Rebo missatge d'una altre màquina que tenen adreces
> ftp://patata2/elquesigui --avisos de fax del HylaFAX que hauria de
> configurar millor, però per mi ja passo ;)
>
> Cansat de copiaferrar les adreces a un visor de fax i canviar patata2 per
> 192.168.0.22, he afegit
>
> 192.168.0.22 patata2
>
> al /etc/hosts
>
> Ho comprovo amb el programa host, i resol la IP externa, no la 192.168.0.22
> esperada:
>
> ---------------------------
> $ host patata2
> patata2.bitassa.net has address x.x.x.x
> ---------------------------
>
> (x.x.x.x = la d'Internet)
>
> Clar, vaig donar d'alta al DNS la patata2 perquè hi tenc un servei que cal
> des de fora.
>
> Si creo el patata3 a /etc/hosts, veig que el programa host no la veu:
>
> ---------------------------
> $ host patata3
> Host patata3 not found: 3(NXDOMAIN)
> ---------------------------
>
> Pregunta 1: dedueixo que host passa del hosts, és així?
>
> Alguns programes com wget, Firefox o Konqueror veuen el patata2 a la
> intranet:
>
> ---------------------------
> $ wget patata2
> --20:38:14-- http://patata2/
>      => `index.html'
> S'està resolent patata2... 192.168.0.22
> S'està connectant a patata2|192.168.0.22|:80...connectat.
> HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta...200 OK
> Mida: 1,456 (1.4K) [text/html]
>
> [...]
>
> 20:38:14 (4.58 MB/s) - s'ha desat «index.html» [1456/1456]
> ---------------------------
>
> Pregunta 2: qualcú té experiència amb la validesa del /etc/hosts a la resta
> de programari? Vull dir si em puc refiar que tothom el consultarà abans
> que el DNS, i no el que ha fet el programa hosts. Per no posar un bind, em
> fa mandra mantenir un servei més a aquest ordinador, pel que l'uso (la
> fixació KISS per aquestes coses O:)
>
> Gràcies :)

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

 argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
 "creant en la web des de 1995"

 www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
 Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: