[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ekiga - veu metàlica i talls en la recepcióHola,

On Oct/17/2006, Xavier Queralt Mateu wrote:

> fa un temps que estic fent proves amb ekiga. L'he configurat per
> utilitzar una conta de voipBuster per les trucades gratuïtes a Espanya,
> però tant amb el servidor SIP de voipBuster com amb el de ekiga.net el
> so que reben els destinataris és pèssim.

tens una tarja de so Intel tipus portàtil, snd-intel o semblant?

Si és així és "normal", els drivers d'ALSA amb aquesta tarja o semblant
tenen uns sutils problemes: falla amb Ekiga però no amb altres programes
(com twinkle). Depén dels paràmetres que el programa fa servir, etc.

Per cert, et va bé la prova d'echo del configurador d'Ekiga? si allà va
bé ja no sé, però igualment prova el twinkle :-)

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info	Manresa - BarcelonaReply to: