debian-user-catalan Jul 2007 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
Borrar arxius remots amb Samba Canvis en el kernel de vmware, inetd i xinetd El tilde ~ Re: El tilde ~^W^W^WLa virgulilla ~ errors ACPI espai disc fer anar el maquinari firefox en guiri generar swf amb programari gnu gpl Re: generar swf amb programari lliure iceweasel, etch i testing Problemes codificació sarge a etch Re: El tilde ~: SOL·LUCIÓ Re: Problemescodificació sarge a etch: me contesto j mateix konsole: conservar el directori en obrir una pestanya L'ordinador no es desperta Nvidia amb linux-image 2.6.21-2 paquets apartats Re: Problemes de connexió SSH Re: Problemes de connexió SSH Problemes de connexió SSH Problemes unicode a etch Re: recomaneu-me un portàtil recomaneu-me un portàtil recomaneu-me un portàtil. servidor-router {Spam?} Re: fer anar el maquinari {Spam?} Re: Problemes de connexió SSH Re: recomaneu-me un portàtil. Re: recomaneu-me un portàtil The last update was on 13:43 GMT Sun Aug 16. There are 82 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc