[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

generar swf amb programari gnu gpl-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Bones a tothom:

Estic força interessat en trobar algun programa gnu gpl que puga generar
fitxers swf a partir de gràfics vectorials svg, de moment he trobat uira:
http://www.uira.org/
on les captures de pantalla són prometedores.
he provat de compilar-lo primer a lenny i després a ubuntu 7.04, he fet
això:

sudo aptitude install libqt4-debug (qmake)
sudo aptitude install subversion

mkdir uira-temp
cd uira-temp
svn checkout svn://svn.uira.org/home/svn/uira/uira

cd /uira/... fins uira.pro/
qmake uira.pro
make

L'error tant a lenny com a ubuntu és el mateix, us envie les línies de
la consola , a veure si algú avesat a compilar "tots els dies" em pot
suggerir que puc fer.
Vaig provar d'instal·lar g++-4.1 però l'error no va variar.

___________________________________________________________

karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ qmake uira.pro
karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ make
cd contribs && qmake contribs.pro -o Makefile
cd contribs && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
cd qscintilla && qmake qscintilla.pro -o Makefile
cd qscintilla && make -f Makefile
make[2]: Entering directory
`/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
cd qt && qmake qt.pro -o Makefile
cd qt && make -f Makefile
make[3]: Entering directory
`/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
make[3]: Circular install_headers <- all dependency dropped.
cp -f "qextscintillaglobal.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillaapis.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillabase.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillacommand.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillacommandset.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintilladocument.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexercpp.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexercsharp.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerhtml.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexeridl.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerjava.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerjavascript.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerperl.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerpython.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexersql.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillamacro.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillaprinter.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "SciListBox.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "ScintillaQt.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Accessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/KeyWords.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Platform.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/PropSet.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/SString.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/SciLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Scintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/ScintillaWidget.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/WindowAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/AutoComplete.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/CallTip.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/CellBuffer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ContractionState.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Document.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/DocumentAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Editor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ExternalLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Indicator.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/KeyMap.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/LineMarker.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/RESearch.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/SVector.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ScintillaBase.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Style.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/StyleContext.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ViewStyle.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/XPM.h" "../../../include/qscintilla/"
g++ -c -pipe -w -O2 -D_REENTRANT  -DQEXTSCINTILLA_MAKE_DLL -DQT
- -DSCI_LEXER -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT
- -I/usr/share/qt3/mkspecs/default -I. -I. -I../include -I../src
- -I/usr/share/qt3/include -o qextscintilla.o qextscintilla.cxx
make[3]: g++: Command not found
make[3]: *** [qextscintilla.o] Error 127
make[3]: Leaving directory
`/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
make[2]: *** [sub-qt] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
make[1]: *** [sub-qscintilla] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
make: *** [sub-contribs] Error 2
karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$
karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ qmake uira.pro
karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ make
cd contribs && qmake contribs.pro -o Makefile
cd contribs && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
cd qscintilla && qmake qscintilla.pro -o Makefile
cd qscintilla && make -f Makefile
make[2]: Entering directory
`/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
cd qt && qmake qt.pro -o Makefile
cd qt && make -f Makefile
make[3]: Entering directory
`/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
make[3]: Circular install_headers <- all dependency dropped.
cp -f "qextscintillaglobal.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillaapis.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillabase.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillacommand.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillacommandset.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintilladocument.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexercpp.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexercsharp.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerhtml.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexeridl.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerjava.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerjavascript.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerperl.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerpython.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexersql.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillamacro.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillaprinter.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "SciListBox.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "ScintillaQt.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Accessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/KeyWords.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Platform.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/PropSet.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/SString.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/SciLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Scintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/ScintillaWidget.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/WindowAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/AutoComplete.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/CallTip.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/CellBuffer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ContractionState.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Document.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/DocumentAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Editor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ExternalLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Indicator.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/KeyMap.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/LineMarker.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/RESearch.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/SVector.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ScintillaBase.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Style.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/StyleContext.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ViewStyle.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/XPM.h" "../../../include/qscintilla/"
g++ -c -pipe -w -O2 -D_REENTRANT  -DQEXTSCINTILLA_MAKE_DLL -DQT
- -DSCI_LEXER -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT
- -I/usr/share/qt3/mkspecs/default -I. -I. -I../include -I../src
- -I/usr/share/qt3/include -o qextscintilla.o qextscintilla.cxx
make[3]: g++: Command not found
make[3]: *** [qextscintilla.o] Error 127
make[3]: Leaving directory
`/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
make[2]: *** [sub-qt] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
make[1]: *** [sub-qscintilla] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
make: *** [sub-contribs] Error 2
karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$

__________________________________________________

Salutacions cordials.
carles.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGrK14qrDM2T2WGLERAiH5AKCuUSMeseX74onKDed0ReGbbPuwcACfUXZE
JiluvU6ZjdM+9A9ApsXIbHU=
=+tiq
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: