[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Borrar arxius remots amb SambaHola,

el meu problema és que ara estava intentant compartir la carpeta
incoming del mldonkey perque el meu pare pugui fer-lo servir amb el
sancho i pugui agafar els arxius descarregats i passar-los al seu pc amb
 XP.

He instal.lat samba al "servidor" on tinc l'mldonkey tot el dia 'anari
anant' i he aconseguit compartir la carpeta sense problemes.

El meu problema ve que vull fer que el meu pare quan es pasi l'arxiu al
pc el pugui borrar del servidor per alleugerir-lo d'espai. He modificat
els permisos pertinents i en principi des del windows ja es pot borrar
sense problema, ara el problema en ve a mi, que no me'els deixa borrar,
tant si ho munto amb els smb4k o a través des konqueror amb smb://ipservidor

No sé si m'explico gaire bé. Total que m'agradaria saber si ho de muntar
d'alguna forma especial per per poder borrar els arxius com des de
windows. O amb alguna altra aplicació.

Gràcies

-- 
Everything happens for a reason
The Others are coming... http://quak.mine.nu/blog
Reply to: