[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de connexió SSHA Dimarts 10 Juliol 2007 14:35, hubble va escriure:
> No entenc gaire les opcions que poses per conectar-te (jo soc mes simple),

Bé, jo normalment connecto de forma simple, però ara estava provant de 
passar-li opcions explícites perquè per omissió no em connectava.

> però no se si t'has fixat que a les primeres linies ja et dona un error:
>
> orestes@emissor:~$ ssh -v -i ./id_rsa -2 -4 receptor.homelinux.org
> OpenSSH_4.3p2 Debian-8ubuntu1, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006
> Warning: Identity file ./id_rsa not accessible: No such file or directory.
>
> estàs fent servir un fitxer (id_rsa) que no tens (o no tens allà a on tu
> creus o amb els permisos que pertoquen) i suposo que per això no pot
> establir la connexió.

D'acord, ha estat error meu perquè no estava dins el directori .ssh/ quan he 
executat això. De tota manera no dóna un missatge d'error, sinó un warning. 
L'execució segueix i després va a cercar la clau RSA al directori habitual.

> prova de fer un ssh normalet, a pel, ssh usuari@domini a veure si et dona
> pas, i a  partir d'aqui jugues amb els certificats.

Tampoc no va. De fet em sembla que la connexió s'estableix, o sia que els 
paquets arriben al destí i per tant traspassen el router. El problema deu 
estar en la configuració del ssh però no entenc on, perquè la configuració 
és "neta" de fàbrica: he fet més d'una vegada el dpkg-reconfigure 
openssh-server, esborrant la configuració, però res.

-- 
 Orestes Mas Casals - UPC
 GNU/Linux User 285092 / Clau pública GnuPG: 0x97451E6A 
 Membre de l'equip català de KDE: http://cat.kde.org/Reply to: