[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: generar swf amb programari gnu gplA Diumenge 29 Juliol 2007 17:08, Carles Ferrando Garcia va escriure:
> Bones a tothom:
>
> Estic força interessat en trobar algun programa gnu gpl que puga generar
> fitxers swf a partir de gràfics vectorials svg, de moment he trobat uira:
> http://www.uira.org/
> on les captures de pantalla són prometedores.
> he provat de compilar-lo primer a lenny i després a ubuntu 7.04, he fet
> això:
>
> sudo aptitude install libqt4-debug (qmake)
> sudo aptitude install subversion
>
> mkdir uira-temp
> cd uira-temp
> svn checkout svn://svn.uira.org/home/svn/uira/uira
>
> cd /uira/... fins uira.pro/
> qmake uira.pro
> make
>
> L'error tant a lenny com a ubuntu és el mateix, us envie les línies de
> la consola , a veure si algú avesat a compilar "tots els dies" em pot
> suggerir que puc fer.
> Vaig provar d'instal·lar g++-4.1 però l'error no va variar.

aptitude install g++

probablement ho tens instal·lat però et falta l'enllaç simbòlic. Prova també 
d'instal·lar el paquet build-essential

Leo

PS. el fitxers swf són privatius i no recomanables .... però tu mateix.

> ___________________________________________________________
>
> karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ qmake uira.pro
> karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ make
> cd contribs && qmake contribs.pro -o Makefile
> cd contribs && make -f Makefile
> make[1]: Entering directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
> cd qscintilla && qmake qscintilla.pro -o Makefile
> cd qscintilla && make -f Makefile
> make[2]: Entering directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
> cd qt && qmake qt.pro -o Makefile
> cd qt && make -f Makefile
> make[3]: Entering directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
> make[3]: Circular install_headers <- all dependency dropped.
> cp -f "qextscintillaglobal.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillaapis.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillabase.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillacommand.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillacommandset.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintilladocument.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexercpp.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexercsharp.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerhtml.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexeridl.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerjava.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerjavascript.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerperl.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerpython.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexersql.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillamacro.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillaprinter.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "SciListBox.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "ScintillaQt.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/Accessor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/KeyWords.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/Platform.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/PropSet.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/SString.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/SciLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/Scintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/ScintillaWidget.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/WindowAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/AutoComplete.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/CallTip.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/CellBuffer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ContractionState.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Document.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/DocumentAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Editor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ExternalLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Indicator.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/KeyMap.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/LineMarker.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/RESearch.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/SVector.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ScintillaBase.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Style.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/StyleContext.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ViewStyle.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/XPM.h" "../../../include/qscintilla/"
> g++ -c -pipe -w -O2 -D_REENTRANT  -DQEXTSCINTILLA_MAKE_DLL -DQT
> -DSCI_LEXER -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT
> -I/usr/share/qt3/mkspecs/default -I. -I. -I../include -I../src
> -I/usr/share/qt3/include -o qextscintilla.o qextscintilla.cxx
> make[3]: g++: Command not found
> make[3]: *** [qextscintilla.o] Error 127
> make[3]: Leaving directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
> make[2]: *** [sub-qt] Error 2
> make[2]: Leaving directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla' make[1]: ***
> [sub-qscintilla] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
> make: *** [sub-contribs] Error 2
> karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$
> karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ qmake uira.pro
> karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$ make
> cd contribs && qmake contribs.pro -o Makefile
> cd contribs && make -f Makefile
> make[1]: Entering directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
> cd qscintilla && qmake qscintilla.pro -o Makefile
> cd qscintilla && make -f Makefile
> make[2]: Entering directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
> cd qt && qmake qt.pro -o Makefile
> cd qt && make -f Makefile
> make[3]: Entering directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
> make[3]: Circular install_headers <- all dependency dropped.
> cp -f "qextscintillaglobal.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillaapis.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillabase.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillacommand.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillacommandset.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintilladocument.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexercpp.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexercsharp.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerhtml.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexeridl.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerjava.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerjavascript.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerperl.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexerpython.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillalexersql.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillamacro.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "qextscintillaprinter.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "SciListBox.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "ScintillaQt.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/Accessor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/KeyWords.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/Platform.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/PropSet.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/SString.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/SciLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/Scintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/ScintillaWidget.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../include/WindowAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/AutoComplete.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/CallTip.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/CellBuffer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ContractionState.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Document.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/DocumentAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Editor.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ExternalLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Indicator.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/KeyMap.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/LineMarker.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/RESearch.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/SVector.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ScintillaBase.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/Style.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/StyleContext.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/ViewStyle.h" "../../../include/qscintilla/"
> cp -f "../src/XPM.h" "../../../include/qscintilla/"
> g++ -c -pipe -w -O2 -D_REENTRANT  -DQEXTSCINTILLA_MAKE_DLL -DQT
> -DSCI_LEXER -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT
> -I/usr/share/qt3/mkspecs/default -I. -I. -I../include -I../src
> -I/usr/share/qt3/include -o qextscintilla.o qextscintilla.cxx
> make[3]: g++: Command not found
> make[3]: *** [qextscintilla.o] Error 127
> make[3]: Leaving directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
> make[2]: *** [sub-qt] Error 2
> make[2]: Leaving directory
> `/home/karles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla' make[1]: ***
> [sub-qscintilla] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/home/karles/uira-temp/uira/contribs'
> make: *** [sub-contribs] Error 2
> karles@03015464-dp2-01:~/uira-temp/uira$
>
> __________________________________________________
>
> Salutacions cordials.
> carles.

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpUcpWy_1TfQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: