[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

errors ACPIHola,
fa uns dies que tinc uns missatges d'error relacionats amb ACPI que no entenc 
i que no sé ben bé d'on poden venir. 
He detectat que aquests errors es donen a l'engegar/aturar el servei bluetooth 
(via /etc/init.d/bluetooth start/stop), però també es donen a l'engegar una 
màquina virtual amb vmware o a vegades al conectar el pen drive.
Quan es dona aquest error se'm talla uns segons el so.
L'error es aquest:

Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Error (psargs-0355): [\_SB_.PCI0.USB0] 
Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Error (psparse-0537): Method 
parse/execution failed [\_GPE._L0E] (Node c146ff18), AE_NOT_FOUND
Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Exception (evgpe-0577): AE_NOT_FOUND, 
while evaluating GPE method [_L0E] [20070126]


els usb frontals els vaig endollar jo a la placa i (encara que funcionin) no 
estic segur d'haver-ho fet bé, pot tenir alguna cosa a veure?

algú sap interpretar l'error?

moltes gracies!Reply to: