[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de vmware, inetd i xinetdEl Wed, Jul 18, 2007 at 09:35:19AM +0200 Orestes Mas ha dit:

> A Dimecres 18 Juliol 2007 02:47, rpb va escriure:
> > Hola llista
> > Volia instalar el vmware per poder utilitzar windows xp des de la
> 
> Per què vmware i no algun virtualitzador lliure?

com a possibles opcions se m'acudeixen qemu
(http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/) i virtual box
(http://www.virtualbox.org/)

matze 

-- 
  Tant qu'il y aura sur terre des hommes pour qui existe un concept
  d' 'honneur national', la menace d'une nouvelle guerre subsistera.
               (B. Traven)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-Reply to: