[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El tilde ~^W^W^WLa virgulilla ~El Dimarts 24 Juliol 2007, Pau Tallada Crespí va escriure:

> No en tenc ni idea, però l'altre dia actualitzant me vaig fixar en aquesta
> nota per l'apt. Potser podria estar-hi relacionada:
>
> xserver-xorg-input-keyboard (1:1.2.1-1) UNRELEASED; urgency=low

Sí, ho vaig mirar i ja ho tenia canviat.

--------------------------------------------------------------
Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Keyboard"
    Driver     "kbd"
    Option     "CoreKeyboard"
    Option     "XkbRules"   "xorg"
    Option     "XkbModel"   "pc105"
    Option     "XkbLayout"   "es"
EndSection
--------------------------------------------------------------

Ara sé que no és del kernel ni del driver lliure nv, perquè he tornat al 
kernel 2.6.18 i nvidia per a provar: també cal un espai perquè pinti la ~.

He tornat al kernel 2anterior perquè ahir em vaig adonar que l'impressora USB 
no responia i els treballs anaven quedant a la coa del CUPS. Però és una 
altre història, encara no he mirat què passa al 2.6.21.

Gràcies per les respostes, seguiré investigant.-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: