[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: generar swf amb programari gnu gpl-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: RIPEMD160

En/na Carles Ferrando Garcia ha escrit:
> [...]
> L'error tant a lenny com a ubuntu és el mateix, us envie les línies de
> la consola , a veure si algú avesat a compilar "tots els dies" em pot
> suggerir que puc fer.
> Vaig provar d'instal·lar g++-4.1 però l'error no va variar.
> 
> [...]
> g++ -c -pipe -w -O2 -D_REENTRANT  -DQEXTSCINTILLA_MAKE_DLL -DQT
> -DSCI_LEXER -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT
> -I/usr/share/qt3/mkspecs/default -I. -I. -I../include -I../src
> -I/usr/share/qt3/include -o qextscintilla.o qextscintilla.cxx
> make[3]: g++: Command not found
> make[3]: *** [qextscintilla.o] Error 127
> make[3]: Leaving directory
> [...]

     Jo diria que et falta el paquet g++ (g++-4.1 o semblant). Què et
surt si tecleges "g++ -v" en una consola? Si dius que l'error no va
variar després de instal·lar el paquet és possible que encara manqui
algun altre paquet de desenvolupament.

     Sort!

- --
*--------------------------------------------------*
|   Linux User: 154.147 (http://counter.li.org)    |
| GPG KeyID: 0x4E91BFA1 (http://www.keyserver.net) |
*--------------------------------------------------*
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGrLy8/ElsA06Rv6ERAwb4AKCKVAqYPM1d3ofZO/V9lvgi/FhyYwCfWH3f
hLWu6aJseN/NJmd+PTKUG/I=
=BRCu
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: