[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El tilde ~Des d'una actualització, el AltGr+4 per a fer el ~ necessita un espai per a 
que surti el ~, abans era directe.  Com si fos un accent, diguéssim. 

No sé si ha passat ençà del kernel stock 2.6.21-2-686 o de passar del driver 
nvidia privatiu al nv lliure.  Potser alguna actualitzacio del xorg, que això 
és una Sid.

La qüestió és si qualcú més s'ho ha trobat i si ha vist solució.  No la 
trobo :(

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: