debian-user-catalan Apr 2008 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
Diari ... d'un imbècil Portàtil amb Debian Re: Portàtil amb Debian Re: Portàtil amb Debian Re: Portàtil amb Debian aplicacio per convertir numeros en "humans" com solucionar un chown -R root:root /var configurar el adsl de telefonica amb ip fixe denegar acces a web Re: Diari ... d'un imbècil Error al iniciar postgresql Re: fer una imatge o un fitxer -iso d'una partició windows fer una imatge o un fitxer -iso d'una partició windows Re: fer una imatge o un fitxer -iso d'una partició windows ipw3945-modules a testing/unstable problemes amb Firefox 3.0b5 a Ubuntu sistema de mail simple que permeti correu local Sobre LaTeX targetes i xarxes.... Tunels IPSEC The last update was on 14:15 GMT Sat May 25. There are 67 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc