[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb Firefox 3.0b5 a Ubuntu
En/na Pau Climent i Pérez ha escrit:
> Hola,
>
> Val, ja sé que firefox 3.0b5 és una beta, però és normal que
> requerisca permisos de super-usuari per connectar-se a la xarxa? 
>   

No.

Qué et diu?

$ id


Salut!


Reply to: