[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tunels IPSECEstic intentant fer una connexió vpn des de una màquina portàtil a un ruter linksys (servidor vpn IPSec AG241V2) configurat de la següent manera:

El linksys té una ip estàtica pública. (posem com exemple 1.2.3.4)

Subxarxa (xarxa protegida) 192.168.20.X / 24
Local security gateway: PVC 1 (nas0)

Encriptació: 3DES
Autentificació: MD5

Clau: Pre-compartida: Auto.IKE unacadenasecreta (PFS enable)


La part de configuració del router ha d'estar bé ja que malauradament l'he provada amb un XP amb el programari SSH Sentinel usant les dades de configuració que us indico i ha funcionat a la primera.

Després de barallar-me durant dos dies amb IPSECs i racoons tinc el cervell fet una esponja i ja no sé on cercar informació i tot i que em sembla que no estic lluny de la solució em sembla que estic fent un munt de voltes sobre el mateix punt.

Algú de vosaltres que ho conegui em pot indicar per on he de seguir. Amb unes referències en tindré prou.

    Carles Oriol

Attachment: signature.asc
Description: Questa =?ISO-8859-1?Q?=E8?= una parte del messaggio firmata digitalmente


Reply to: