[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre LaTeXPau Climent i Pérez wrote:
Hola Sebastià, llista,

Ahà, i com els fas servir? És a dir, com li dic al latex "m'ho compiles
però amb aquest disseny i no amb el per defecte" ...

Pau.

molt senzill... un document latex comença dient...
\documentclass[a4paper,catalan]{article},
per exemple. Si en comptes de la classe (disseny) article estàndart
vols usar la de komascript, posem per cas, hauries de dir simplement
\documentclass[a4paper,catalan]{scrartcl}.
En la documentació de cada classe hi trobaras la informacio.

sbs


Reply to: