[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipw3945-modules a testing/unstableMoltes gràcies per la informació!

Suposo que els problemes que tenia es devien al sistema udev de dispositius.


Reply to: