[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configurar el adsl de telefonica amb ip fixeEl Diumenge 06 Abril 2008, Pere Nubiola Radigales va escriure:
> Si fa no fa. Tinc el router configurat com a bridge

Si és un router té dues IP: la fixe per Internet i una altre, fixe també, per 
ser vist a la intranet.  Tots els ordinadors que hi ha darrere són de la 
intranet i han de tenir una IP que hi faci joc.  Si el router és la 
192.168.1.1 (típica a moltes instal·lacions) aleshores els ordinadors han de:

- Tenir la 192.168.1.x (on x va de 2 a 255)

- Obtenir una adreça automàticament si el router té el servei DHCP en 
marxa --o el tçe un ordinador de la xarxa amb una IP fixe també fent joc amb 
la 192.168.1.x, p.e. 192.168.1.2).

El fet que el router sigui un bridge, un pont, és perquè s'encarrega de 
connectar la intranet amb Internet, mitjançant la seva IP.  Ell «sap» per 
quin ordinador de la intranet és cada paquet, l'envia i el rep, el 
distribueix a qui toca.

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: