[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sistema de mail simple que permeti correu localHola,

Actualment tinc el correu configurat amb el fetchmail, procmail,
mutt i esmtp. L'esmtp és un substitut del sendmail que no és dimoni,
simplement l'invoques des de la línia d'ordres i envia el correu per
smtp en el servidor relay que l'usuari especifica en el seu ~/.esmtprc.
És molt pràctic i simple, l'únic problema és que té uns quants defectes
com ara que tot el correu adreçat a una adreça que tingui una @ l'envia
al relay (o sigui que els missatges adreçats a root@localhost o
root@dominilocal van a parar al relay). L'altre problema és que no
permet connexions smtp entrants, i això fa fallar alguns programes com
l'mldonkey.

La pregunta és si coneixeu algun programa estil esmtp que utilitzeu i
que no tingui aquests problemes. El que no vull és una cosa tipus
exim o sendmail perquè només porten mal de caps.

Ernest


Reply to: