[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aplicacio per convertir numeros en "humans"25/04/08 @ 15:11 (+0200), thus spake Jaume Sabater:
> Algu sap d'alguna aplicacio en que quan li passis un numero te'l retorni en 
> format "huma"?
> 
> Es a dir, si se li passa el 10000 que et retorni un "10K", si se li passa el 
> 1000000 et retorni "1M".
> 
> Es per substituir una funcio que tinc feta en bash:

Pots provar amb l'units:

ernest@doriath:~$ units -t '10000 bytes' 'kilobytes'
10
ernest@doriath:~$ 

> Resulta que tinc un script on s'aplica intensivament, i m'interessaria 
> agilitzar-ho.

El que no tinc clar és que això sigui més àgil que l'script
que has fet...

Ernest


Reply to: