[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sistema de mail simple que permeti correu local28/04/08 @ 15:18 (+0200), thus spake Jaume Sabater:
> Aixo es feina d'un MTA com postfix, exim o sendmail. Fer d'MTA sense MTA es 
> una mica dificil...

Home, per un ordinador d'escriptori, que només l'utilitza una
persona o dues, ho trobo fora de lloc posar un MTA. És com
construir un forn industrial per escalfar un got de llet. Hi
hauria d'haver un sistema que permeti enviar missatges als
usuaris locals, sense necessitat d'instal·lar un MTA.

Ernest


Reply to: