[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configurar el adsl de telefonica amb ip fixeNormalment Benjami tens rao. Pero en aquest cas en un modem router
adsl el modos bridge lo que fa es que tralada la señal a la trage de
xarxa , sent la bareege del diable pppd i el client pppoe els que
s'encarregan de la transmissio. crean un especie de tunel.

el ifconfig em torna
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:29:64:ab:a5
     inet addr:169.254.66.48 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
     inet6 addr: fe80::2e0:29ff:fe64:aba5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:53032 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:45557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:44148015 (42.1 MiB) TX bytes:7955350 (7.5 MiB)
     Interrupt:20 Base address:0xac00

ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol
     inet addr:83.33.225.67 P-t-P:192.168.153.1 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
     RX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3
     RX bytes:7349 (7.1 KiB) TX bytes:7845 (7.6 KiB)

Aixo peró es amb ip dinamica.
2008/4/6, Benjamí Villoslada <benjami@gmail.com>:
> El Diumenge 06 Abril 2008, Pere Nubiola Radigales va escriure:
>
> > Si fa no fa. Tinc el router configurat com a bridge
>
>
> Si és un router té dues IP: la fixe per Internet i una altre, fixe també, per
> ser vist a la intranet. Tots els ordinadors que hi ha darrere són de la
> intranet i han de tenir una IP que hi faci joc. Si el router és la
> 192.168.1.1 (típica a moltes instal·lacions) aleshores els ordinadors han de:
>
> - Tenir la 192.168.1.x (on x va de 2 a 255)
>
> - Obtenir una adreça automàticament si el router té el servei DHCP en
> marxa --o el tçe un ordinador de la xarxa amb una IP fixe també fent joc amb
> la 192.168.1.x, p.e. 192.168.1.2).
>
> El fet que el router sigui un bridge, un pont, és perquè s'encarrega de
> connectar la intranet amb Internet, mitjançant la seva IP. Ell «sap» per
> quin ordinador de la intranet és cada paquet, l'envia i el rep, el
> distribueix a qui toca.
>
>
> --
> Benjamí
> http://blog.bitassa.cat
>
>
>
> .
>
>


-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
      pnubiola@fsfe.org


Reply to: