[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sistema de mail simple que permeti correu localTant exim com postfix son facils alhora de configurar. Hi ha força 
documentacio, i la sintaxis es bastant clara.

Re a veure amb l'infern del sendmail.cf, el pitjor arxiu de configuracio que 
he vist mai (o quasi mai, algun programet li fa la competencia).

El Wednesday 30 April 2008 09:10:57 David Gaya va escriure:
> Jo faig anar l'exim fins hi tot a casa.
>
> Si no en saps, configurar l'exim4 amb un smarthost (relay) d'un ISP
> que fagi anar Exchange (Telefonica, Ono, etc) pot costar una mica.
> Però si ja t'has abarallat amb fetchmail, procmail, mutt i esmtp,
> llavors t'ho pot passar bé configurant l'exim4.
>
> Els meus consells són, fes 'dpkg-reconfigure exim4-config' i llegeix
> bé les pantalles. Un cop fet això encara cal configurar manualment
> l'arxiu /etc/exim4/passwd.client per autenticació del smarthost, el
> /etc/email-addresses per la reescriptura d'emails. Fins hi tot en el
> pitjor dels casos (ISP amb Exchange antiquat) potser et cal llegir
> http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.etch.html#smtp-auth
> .
>
> Salut,
> David
>
> 2008/4/29 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> > 29/04/08 @ 11:33 (+0200), thus spake Jaume Sabater:
> > > Pensa que hi ha empreses de software que per escalfar un got de llet
> > >
> > > t'instal.len el forn industrial, la central termica que l'alimenta, un
> > > hospital de campanya per si passa res, i, evidentment, te'l serveixen
> > > en una taula parada amb coberteria de luxe, copes de cristall, poms de
> > > floretes decoratives i un cambrer servicial que fa mes preguntes que
> > > un inspector.
> > >
> > > Un postfix o un exim lleugeret no ocupa gaire...
> >
> > El problema no és que ocupin, és que són difícils de configurar i no
> > s'adapten bé a les necessitats d'un usuari corrent.
> >
> > Actualment no és factible enviar el correu directament amb el teu MTA,
> > perquè si ho fas el 80% no arriba al destinatari a causa de les
> > contramesures anti-spam. Això vol dir que el teu MTA ha de enviar tot
> > el correu a un "relay". Si hi ha un usuari amb una sola adreça és
> > relativament fàcil de fer, però normalment això no passa; normalment hi
> > ha més d'un usuari i cada usuari té dues o tres adreces com a mínim i
> > cada una ha d'anar a un relay diferent. No dic que no es pugui fer amb
> > l'exim o el postfix però no crec que aquests programes estiguin pensats
> > per aquests casos.
> >
> > Ernest
> >
> >
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org-- 
Jaume Sabater


Reply to: