[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre LaTeXA Dimarts 22 Abril 2008, Pau Climent i Pérez va escriure:
> Hola,
>
> Estic començant a fer servir Lyx i LaTeX per als meus treballs a la
> universitat. El problema és que no m'agrada el "disseny" d'eixida,
> m'explique: tots els meus documents semblen iguals (i s'assemblen als
> dels meus professors).
>
> No sé si algú a la llista sap com podria modificar-se això, és a dir,
> canviar el "disseny" d'eixida, o si n'existeix una biblioteca des d'on
> poder-se'n abaixar.
>
> Pau.

Hola Pau,
el Joan Queralt ens en fa cinc cèntims, d'això de LaTeX a CataLaTeX
http://phobos.xtec.cat/jqueralt/

-- 
Jordi Fontich
http://phobos.xtec.cat/jfontich
http://del.icio.us/jfontich

PGP 0x6E30BF01


Reply to: