debian-user-catalan Sep 2021 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
Re: Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del Treball Bug a la instal·lació de postgresql? Fwd: Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del Treball Re: Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del Treball Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del Treball Re: Bug a la instal·lació de postgresql? Re: Bug a la instal·lació de postgresql? Re: Bug a la instal·lació de postgresql? Re: Bug a la instal·lació de postgresql? Re: Bug a la instal·lació de postgresql? Re: Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del Treball Re: Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del Treball Re: ubuntu mint vs debian: personalització de xfce per a nouvinguts a debian11 ubuntu mint vs debian: personalització de xfce per a nouvinguts a debian11 Re: [caliu-info] Filmin i Chromium... (i Netflix) Fw: [caliu-info] Recordatori pel DLP Re: Bug a la instal·lació de postgresql? Cgroups, cset i altres mandangues per repartir recursos Re: Debian 11 estable en poques hores Re: privacitat / seguretat Re: privacitat / seguretat - Gecko Re: privacitat / seguretat - Webkit/Blink Re: Fw: Recordatori pel DLP The last update was on 17:20 GMT Sun Sep 26. There are 56 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc