[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug a la instal·lació de postgresql?Al man su/man runuser hi fa alguna referència. Però no entenc el motiu perquè és un forat de seguretat si s'usa kerberos (NOTA: jo no faig servir kerberos).

Toni Mas
GPG 3F42A21D84D7E950

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

El dissabte, 25 de setembre 2021 a les 21:00, Eloi <entfe001@gmail.com> va escriure:

> El 25/9/21 a les 11:06, Alex Muntada ha escrit:
>
> > Hola, Eloi
> >
> > [...]
> >
> > > Una de les recomanacions que vaig llegir aleshores era usar la
> > >
> > > comanda "runuser" quan qui l'executa ja és root, doncs desescala
> > >
> > > a qualsevol usuari sense demanar autenticació mentre que la
> > >
> > > resta d'usuaris no la poden executar.
> > >
> > > Això no recordo haver-ho llegit però ho acabo de provar i
> > >
> > > funciona bé: no demana contrasenya encara que comenti l'entrada
> > >
> > > del pam_rootok al /etc/pam.d/runuser.
>
> Això és que em faig vell i/o no menjo prou cues de pansa :-)
>
> Jo tampoc he trobat el que recordo haver llegit, segurament deuria ser
>
> una font de tercers, que em deuria enganxar documentant-me i al final he
>
> acabat confonent els orígens. L'única referència explícita que he estat
>
> capaç de trobar amb DDG (DuckDuckGo, no Diari De Girona :-D) dins
>
> debian.org és la següent, que no és el que recordo haver llegit però que
>
> igualment apunta en la mateixa direcció:
>
> https://bugs.debian.org/890862
>
> Si trobo on redimonis vaig llegir-ho us ho faré saber.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: