[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug a la instal·lació de postgresql?Hola Julio,

El que em sorprén en aquella instrucció no es tant el que demani un password

Doncs és precisament això, el que em sorprèn... que demani un password. En principi, des de qualsevol shell de root hauríem de poder connectar-nos a qualsevol usuari amb shell, sense necessitat de proporcionar cap password. I per tant, també a postgres.

L'única cosa que puc suggerir, ja que actualment no tinc gaire per la ma això del PAM, és verificar si l'script que conté la instrucció s'executa efectivament amb els permisos de root. Potser podries provar amb la comanda id -u dins l'script.

Espero que et serveixi.

David Gasa i Castell

Linux User #488832

Reply to: