[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug a la instal·lació de postgresql?Hola, Julio

> la directiva del fitxer
> /etc/pam.d/su
> és
> # auth    sufficient pam_rootok.so

> Si la descomentem el postgresql funciona.bé, ja que lògicament
> ja no demana el pass

Confirmo que comentant la directiva em passa el mateix que a
vosaltres. Instal·lant dialog em surten els menús de curses per
pantalla però la contrasenya no es pregunta amb dialog i per tant
no funciona bé. Se m'acuden diferents opcions a explorar:

- potser cal tenir instal·lat o activat algun altre component que
 integri dialog o el que toqui amb el su
- millorar l'script de postinst de postgres perquè utilitzi algun
 altre mecanisme per canviar a l'usuari postgres
- instal·lar el postgresql abans de desactivar el pam_rootok

> però llavors tenim un "forat" pel ticket de kerberos :)

No tinc experiència amb kerberos i no acabo d'entendre això.
Vols dir que desactivar el pam_rootok és un requisit per a tenir
kerberos?

Tenint en compte que root pot afegir fàcilment aquesta directiva
un altre cop al fitxer /etc/pam.d/su, no tinc clar què es resol
comentant-la (tret que no permetis que root editi aquest fitxer,
és clar).

--
 ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
 ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
 ⢿⡄⠘⠷⠚⠋  Debian Developer 🍥 log.alexm.org
 ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: