[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug a la instal·lació de postgresql?Hola,
tencara no tenim tots els grups treballant amb Debian (demà amb sort acabarem) i estem contents, això no treu que ja hem detectat alguns problemes. El més important ja us el comentarem un altre dia (està relacionat amb l'exportació de carpetes mitjançant un NFS kerberitzat, que ara es munten, ara es desmunten de manera màgica ... )

Però us volia preguntar per un possible bug que podria haver en un paquet de postgresql.
El cas és que instal·lem la versió que hi ha per defecte a Debian 11, que és la 13 i com que a la configuració del nostre pam teníem una directiva que obligava a root a demanar password quan feia su l'script d'instal·lació es parava demanant un password, però tant era el que escriguessis, o que en una altra terminal posessis el password a l'usuari postgres. Al final, la única manera va ser fent un kill del procès d'aquella instrucció. D'aquest amanera l'script continuava i la instal·lació acabava amb èxit.

El fitxer és
/var/lib/dpkg/info/postgresql-common.postinst

I la instrucció:

    su -s /bin/sh postgres -c "test -O /var/lib/postgresql &&
            test -G /var/lib/postgresql" || \
        chown postgres:postgres /var/lib/postgresql

Vam trobar referències a:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/postgresql-common/+bug/1528822/comments/1


Gràcies per llegir-nos,
Julio--
______________________________________________________

  • El 2003 el català era la llengua habitual del 46 % dels catalans. Al 2018 només del 36 %. Si els castellanoparlants no actuem, desapareixerà.

  • El 3 de novembre representa el moment de l'any en el que les dones deixen de cobrar en comparació amb els homes. Hem d’ajudar a les dones a eliminar aquesta data.

  • L’administració pública cada any es gasta milions d’euros en llicències de programari privatiu. Utilitzant programari lliure estalviem costos i incentivem l’economia local.

La neutralitat davant les desigualtats acaba accentuant-les.


Reply to: