[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug a la instal·lació de postgresql?Hola, Julio

> ... com que a la configuració del nostre pam teníem una
> directiva que obligava a root a demanar password quan feia su
> l'script d'instal·lació es parava demanant un password, però
> tant era el que escriguessis, o que en una altra terminal
> posessis el password a l'usuari postgres.

Podríeu donar més detalls de la directiva que teníeu al PAM?

> El fitxer és
> /var/lib/dpkg/info/postgresql-common.postinst
> 
> I la instrucció:
> 
> *  su -s /bin/sh postgres -c "test -O /var/lib/postgresql &&
> test -G /var/lib/postgresql" || \    chown postgres:postgres
> /var/lib/postgresql*

Ho he provat en un contenidor de docker i funciona perfectament,
fins i tot si li poso contrasenya a l'usuari postgres.

> Vam trobar referències a:
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/postgresql-common/+bug/1528822/comments/1

Tal com comenten en aquest bug, té pinta que el problema està a
la configuració de PAM i no pas al paquet de postgresql. Si no
passava a la versió 12 pot ser per molts motius, entre els quals
també hi ha que la versió de libpam segurament també és diferent.

Salut,
Alex

--
 ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
 ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
 ⢿⡄⠘⠷⠚⠋  Debian Developer 🍥 log.alexm.org
 ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: