[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Migració de Fedora a Debian al departament d'Informàtica de l'Escola del TreballHola, Julio

> Si no vaig errat, nosaltres el teníem connectat a un host de
> gandi.net. I de manera automàgica es feia un push amb etckeeper.
> Però els que druides que ho feien han desaparegut. Contactarem
> a ells :)

Pel que veig es pot indicar en quin remot vols publicar els
canvis de l'etckeeper a la variable PUSH_REMOTE del fitxer
/etc/etckeeper/etckeeper.conf (si més no, a Debian 11).

Si vas al directori /etc i fas «sudo git remote -v» veuràs
els detalls de quins remots estan configurats al repositori.

Salut i l'enhorabona per la migració!
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: