debian-user-swedish Oct 1999 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
Egen kärna ? Frivilliga sökes: Översättning/underhåll av svenska Debianwebbsidor Re: Justera timingparametrar för 2.2-framebuffert Riktig gröngöling - hur fixar jag till en .forward fil? Re: Riktig gröngöling - hur fixar jag till en .forward fil? Debian & Athlon Re: Egen kärna ? Parallellportigheter Potato Boot Floopies In Swedish -- A Call For Translators (fwd) Start-meddelandet The last update was on 11:57 GMT Sat May 11. There are 33 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc