[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Frivilliga sökes: Översättning/underhåll av svenska DebianwebbsidorHej!

Jag ansvarar för den svenska översättningen av Debians webbsidor. Tills dags
dato har jag översatt 248 webbsidor, men det finns fler att översätta, och
översättningarna måste underhållas när originalen ändras.

Därför behöver jag hjälp. Om du har lite tid över då och då att översätta
nya sidor/uppdatera gamla, ta kontakt med mig så kan vi hjälpas åt!

Mer info om hur man översätter på
<URL:http://www.dk.debian.org/devel/HOWTO_translate>, och mer info om den
svenska översättningen på
<URL:http://www.dk.debian.org/international/Swedish>

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: