[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Justera timingparametrar för 2.2-framebuffertOn Thu, 30 Sep 1999, peter karlsson wrote:

> Var hittar jag justeringar a'la xvidtune för denna framebuffer

Jag tror det finns ett program som heter fbtune eller något sådant. (Har
inte 2.2 själv)

> och var hittar jag något sätt att välja upplösning?

Det tror jag inte är möjligt. De flesta grafikkort har inte ett VESA-BIOS
som stöder Protected Mode.


Reply to: