[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Start-meddelandet"EXT AVS; Henrik Andersson" wrote:
> 
> Hur ändrar jag start-meddelandet? Det som kommer upp varje gång jag loggar in.
> 
> /Henrik
> 

Filen /etc/motd (message of the day) innehåller själva texten och som du kan
ändra till
något som passar dig bättre.

//Gunnar
-- 
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS d- s: a+ C++ UL++++ P+ L+++ E W+++ N+ o+ K- w-- 
O- M- V PS PE Y+ PGP++ t-- 5+ X++ R tv b+ DI- D++ 
G e+++ h-- r- z+ 
------END GEEK CODE BLOCK------


Reply to: