[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Justera timingparametrar för 2.2-framebuffertOn Fri, 1 Oct 1999, peter karlsson wrote:

> > Vilken version av XFree86 kör du?
> Den som finns i potato. 3.3.5.

Då borde det ju fungera. Vilken version av 2.2 kör du? Har du kompilerat
den själv, eller kör du med ett debianpaket?


Reply to: