[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Egen kärna ?Rolf Edlund <roed@hem.utfors.se> writes:

> SuSE har en kärna, som har vidareutvecklats från standardkärnan (på både
> ont och gott). Hur är det med Debian ? Har den en 'egen' kärna ?

Nope, väldigt oegen.

        Hörs,
        Joel

-- 
Joel Rosdahl <joel@debian.org>   (PGP and GPG keys available)


Reply to: