[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Egen kärna ?Hej!

SuSE har en kärna, som har vidareutvecklats från standardkärnan (på både
ont och gott). Hur är det med Debian ? Har den en 'egen' kärna ?

( Frågar man inget, så får man heller inget veta :)

 - * Linux - a more stable way to live * -

-- 
Mvh Rolf Edlund
Tel:070-3049194


Reply to: