[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Justera timingparametrar för 2.2-framebuffert> Då borde det ju fungera. Vilken version av 2.2 kör du? 

2.2.12

> Har du kompilerat den själv, eller kör du med ett debianpaket?

Både och :-) (make-kpkg)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/
      - and God said: nohup make World >& World.log &


Reply to: