[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Riktig gröngöling - hur fixar jag till en .forward fil?On Tue, 5 Oct 1999 johan.berander-lundh@vv.se wrote:

> c:\copy con:.forward
> min.adress@se
> ^z
> 
> i Linux.

cat > .forward
din.address@se
^D

när du står i din hemkatalog borde fungera.

> Nämnas bör kanske att det är Debian som går på maskinen.

Borde inte spela någon större roll egentligen. Däremot vill en del
mailservrar att filen ska heta något annat. (exempelvis så kör qmail med
.qmail)


Reply to: