[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Riktig gröngöling - hur fixar jag till en .forward fil?> c:\copy con:.forward
> min.adress@se
> ^z

cat >.forward
min.adress@se
^D

är enklast. Annars kan du ju alltid gå in i lämplig editor (för lämpligt
värde på "lämplig").

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/
      - and God said: nohup make World >& World.log &


Reply to: