[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Parallellportigheterpeter karlsson wrote:

> Min Linux tycker inte att min nya parallellport är EPP, vilket är vad jag
> byglade den som innan jag stoppade in den. Finns det något sätt att tala om
> för Linux att faktiskt så är fallet?
>
> # cat /proc/parport/1/hardware
> base:  0x278
> irq:  none
> dma:  none
> modes: SPP
>
> Första porten (den på moderkortet inbyggda) fungerar bra:
>
> # cat /proc/parport/0/hardware
> base:  0x378
> irq:  none
> dma:  none
> modes: SPP,ECP,ECPEPP,ECPPS2
>
> --
> \\//
> peter - http://www.softwolves.pp.se/
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Hej Peter

Ta en titt på

http://www.cyberelk.demon.co.uk/parport/parport.txt

Där står det lite om hur du kan tviga paralellportar till speciella
inställningar, både när du laddar paralellporten som modul och när
du har den kompilerad i kerneln


Reply to: