[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Justera timingparametrar för 2.2-framebuffert> Teori och praktik är inte alltid samma sak..

Nä, jag har märkt det.

> Ingen aning. Är inte säker på att det ens är möjligt. Kolla i källkoden.

Får väl göra det. Med Mach64-fb så fick jag en fin understrykningsmarkör...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/
      - and God said: nohup make World >& World.log &


Reply to: