debian-l10n-swedish Jul 2008 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
översättning av Debian Installer ITT: debconf för idag ITT: ett gäng po-debconf jag gör idag ITT: klart senast lördag Re: översättning av Debian Installer Re: översättningsfel Re: Försök till översättning Re: ITT: debconf för idag Re: ITT: några olika paket Re: ITT och inte många påbörjade debconf kvar nu skickat filer... samt några tankar "Felöversättning" under Etch r4-nyhetsbulletinen Re: översättning av Debian Installer Re: översättning av Debian Installer översättningsfel Försök till översättning ITT: de närmsta dagarna ITT: några fler po-debconf ITT: några olika paket ITT och inte många påbörjade debconf kvar nu Re: "Felöversättning" under Etch r4-nyhetsbulletinen Re: Försök till översättning Re: ITT och inte många påbörjade debconf kvar nu [D-I Manual] Build log for sv (12 Jul 2008) [D-I Manual] Build log for sv (13 Jul 2008) [D-I Manual] Build log for sv (19 Jul 2008) console-setup 1.27: Please update debconf PO translation for the package console-setup dctrl-tools ITT: under helgen Kommentarer kring wacomtools oeversaettningar. Kommentarer om problem med gallery och nap. PACKAGE VERSION: Please update the PO translation for the package PACKAGE Please update debconf PO translation for the package debian-edu-install 0.672~svn43836 postgresql-common 88+nmu1: Please update debconf PO translation for the package postgresql-common status + =( Super 4th! Why do you fall so weak and slow? The last update was on 07:46 GMT Sat May 25. There are 43 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc