[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Försök till översättningOn Thu, 17 Jul 2008, Martin Ågren wrote:

Jag har länge funderat på att översätta inom ramen för po-debconf men

Du är så välkommen så!
Jag hänger på debian-i18n@lists.debian.org vilket kan vara en bra idé att komplettera med. Dit skickas bl.a. info om kommande paketuppladdningar för och det är bra om man kan hinna få med svenska som en patch i en sådan.

Dessutom snackas det en hel del om översättningar av Debian i stort där.

Möjligen skulle jag inte ha laddat ned templates.pot och helt enkelt
bytt namn på den till sv.po. Den innehåller nu bland annat dessa två
rader:

# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.

Ska jag göra på något annat sätt för att förvandla mallen till den
svenska versionen eller kommer sådana här saker fixas i ett senare
steg?

Kbabel och Poedit uppdaterar de där sakerna automatiskt åt dig. Om du använder ett annat program så kan funktionen finnas för att fixa header annars ska du göra det själv.

När du skickar själva po-filen till BTS så är tipset att du döper den till sv.po, paketnamn och version är oftast inte meningsfullt att ha med i filnamnet.

Börja gärna med paket i listan över påbörjade/inkompletta översättningar.
--
/brother
http://frakalendern.se


Reply to: