[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Felöversättning" under Etch r4-nyhetsbulletinen2008/7/30 Andreas Rönnquist <andreas.ronnquist@meritkonsult.se>:
> På sidan
> http://www.debian.org/News/2008/2008072
>
> [...]
>
> Vilket givetvis ska va 4.0 istället för 3.0.

Tack för det! Det här har rättats till nu och kommer synas så snart
sidan byggs om.

Hälsningar
Martin

Reply to: