[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Försök till översättningHej!

Jag har länge funderat på att översätta inom ramen för po-debconf men
alltid gett upp innan jag hittat rätt information. Idag har jag i alla
fall lyckats hitta något av det jag sökt efter och jag har gjort en
översättning av opendb, mest för att testa hur det går till. Jag
bifogar min sv.po och tar tacksamt emot kommentarer innan jag mailar
en önskebugg och ger mig på fler paket.

Några frågor redan nu: Jag hittade templates.pot-filen på
http://i18n.debian.net/material/po/unstable/main men jag vet inte hur
jag förväntas hitta gamla templates.pot som behöver översättas. Nya
kommer det ut mail om, men gamla..? En lista sorterad efter någon form
av prioritet vore ju guld.

Möjligen skulle jag inte ha laddat ned templates.pot och helt enkelt
bytt namn på den till sv.po. Den innehåller nu bland annat dessa två
rader:

> # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.

Ska jag göra på något annat sätt för att förvandla mallen till den
svenska versionen eller kommer sådana här saker fixas i ett senare
steg?

Tacksam för svar,

Martin

Attachment: opendb_0.81p20-1.4_sv.po.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: