[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Försök till översättningJag skrev:
> [...] jag vet inte hur
> jag förväntas hitta gamla templates.pot som behöver översättas. Nya
> kommer det ut mail om, men gamla..? En lista sorterad efter någon form
> av prioritet vore ju guld.

Den finns på http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/sv och hur jag
kunnat missa den vet jag inte, men som vanligt på Debians hemsida kom
jag in bakvägen... :)

Martin

Reply to: